Bakgårdskatts arbeid

Beskrivelse
Bakgårdskatt er en frivillig organisasjon, utskilt fra Foreningen for Omplassering for dyr i Trondheim i 2007.

Bakgårdskatts arbeid
Bakgårdskatt startet som prosjekt Bakgårdskatt I 1988, under Foreningen for Omplassering av Dyr i Trondheim. Etterhvert ble Bakgårdskatt utviklet til en selvstendig organisasjon, som drives på frivillig basis.
De første årene jobbet Bakgårdskatt med å fange inn og kastrere eierløse katter som ikke kunne omplasseres pga sterk redsel for mennesker. Vi har fanget inn utallige katter i Trondheim og omegn gjennom årene. Kattene ble helsesjekket, kastrert, merket og vaksinert. Etter en rehabiliteringsperiode ble de tilbakeført der de kom fra, under forutsetning av at noen fôret dem. Der dette ikke lot seg gjøre, ble de flyttet til et sted de var sikret fôring og oppfølging. Dette gav kattene et bedre liv, samtidig som de ikke formerte seg. Kattunger ble temmet og adoptert bort til gode hjem. Det var alltid en forutsetning at også disse kattene ble kastrert. Det ble arrangert loppemarked og tombola for å dekke utgifter til veterinær, medisin, fôr, div. utstyr, etc. I tillegg har vi heldigvis hatt noen faste bidragsytere som har hjulpet oss økonomisk i alle år.

De siste årene har Bakgårdskatt utviklet seg til en organisasjon som driver med omplassering av katter. Problemet med «villkatter» i Trondheim er stort sett er løst på grunn av jobben vi har lagt ned gjennom tiår. Vi tar nå inn katter som blir rapportert som eierløse, eller som av ulike grunner må flytte fra sin nåværende eier. Hvis disse ikke er chippet, etterlyser vi eier. Hvis vi ikke oppnår kontakt med tidligere eier, skaffer vi dem nye gode hjem. Heldigvis er det flere og flere som er ansvarlige eiere og chipper kattene sine, slik at de kan gjenforenes med eier hvis de er villstrå.

Bakgårdskatt tar i tillegg ansvar for å hente inn påkjørte skadde og døde katter i Trondheim og omegn. Vi har i alle år fått beskjed fra politi og publikum om påkjørte, skadde eller døde katter. Skadde katter bringes til veterinær for undersøkelse og evt. behandling. Eier etterlyses alltid, enten katten er levende eller død. Etterlysning blir lagt ut på www.dyrebar.no i tillegg til vår facebookside, dersom katten ikke er chippet.

Organisasjonen er drevet på frivillig basis, og vi er avhengig av penger til dekning av utgifter til veterinær, medisiner, fôr, og sand til kattene. For å skaffe disse pengene selger vi profilartikler, håndarbeid og har støttemedlemmer. I tillegg har vi faste bidragsytere som støtter oss økonomisk.

Bakgårdskatt har 3 visjoner:
1. Bidra til holdningsskapende arbeid rundt dyrevelferd, og kunnskap rundt Lov om dyrevelferd.
2. Bidra til at katteeiere tar ansvar for sine dyr, kastrerer og id-merker dem, slik at vi unngår yngling, eierløse katter, lidelse og pinefull død.
3. Skaffe gode trygge hjem til katter som må omplasseres.

Bakgårdskatt trenger deg til:
* Å bli permanent adoptivhjem.
* Å bli fosterhjem for en katt i en periode, inntil vi finner et godt adoptivhjem.
* Å bistå oss til å stå på ringeliste for å hente påkjørte skadde eller døde katter når vi får melding om dette.
* Å bidra økonomisk med en stor eller liten sum gjennom donasjon, være støttemedlem, eller ved kjøp av våre profilartikler.

Del denne siden